In deze praktijk worden de RIVM maatregelen nageleefd. Wat betekent dat?
Achtzaam logo

Werkgever

Medewerkers die zich vitaal voelen, zijn minder vaak ziek, meer betrokken en leveren betere prestaties. Ze dragen bij aan een gezonde en prettige werkomgeving. Is vitaliteit op de werkvloer uw uitgangspunt?

Ziekteverzuim of onvoldoende productief personeel heeft vaak diepgaande gevolgen voor uw bedrijf. Investeren in werknemers loont. De meeste mensen willen immers graag actief aan de slag (blijven). Hebt u te maken met een te hoog ziekteverzuimpercentage
of met personeel dat niet volledig tot zijn recht komt? Ik help. Op een natuurlijke manier.

Ik ondersteun op een persoonlijke (maatwerk) en holistische manier naar vitaliteit. Uitgangspunt hierbij is natuurgeneeskunde.

Wat is natuurgeneeskunde?

“Natuurgeneeskunde is een verzameling van therapieën en behandelmethoden die ziekte en klachten op een natuurlijke manier en/of met natuurlijke middelen probeert te voorkomen of te genezen. De aanpak is gericht op het ondersteunen of het bevorderen
van de zelf genezende processen van het lichaam. Dit in plaats van directe behandeling van de symptomen of de ziekte zelf”.