In deze praktijk worden de RIVM maatregelen nageleefd. Wat betekent dat?
Achtzaam logo

Bachremedie

Deze therapie ontleent zijn naam aan de ontdekker dr. Edward Bach, geboren in 1886. Hij kwam tot het inzicht dat de echte oorzaak van ziekte niet zozeer moest worden gezocht in de vele uitingen van fysieke symptomen. Bach zocht het eerder in de
negatieve psychische gesteldheden van de mens.

De geheel natuurlijke Original Bach Flowers helpen onze gemoedsstemmingen bij bepaalde gebeurtenissen beter in evenwicht te brengen. Zo blijven we beter in harmonie met onszelf. Bach wijdde de laatste 10 jaren van zijn leven aan het ontwikkelen
van 38 bloesemtincturen. Deze helpen ons onze emoties beter in evenwicht te houden en ons één te voelen met ons leven. Daarnaast stelde Bach ook een combinatie van tincturen samen, die waarschijnlijk de beroemdste van allemaal is: Rescue,
ideaal voor spannende situaties en stressvolle momenten.

Na analyse van je intakegesprek, stel ik een persoonlijke combinatie van bachbloesems samen.

Het gebruik van Bach-druppels geeft overigens geen schadelijke of ongewenste bijwerkingen. Ze zijn niet gewoontevormend of verslavend en kunnen naast andere therapievormen gebruikt worden.

“Om in goede gezondheid te verkeren, moet men in harmonie zijn met zijn ziel.” – Edward Bach.